fbpx

Христо Царев

()

Секретар на ТД „Боерица“,
зам. отговорник спортна дейност,
ръководител проект състезание.
Телефон: 0876647475